KVALITET OCH MILJÖ
VÅR VERKSAMHETSPOLICY

 • Vi är ett traditionellt måleriföretag med otraditionella metoder som erbjuder total- lösningar inom måleri, puts, kakel och golv.
 • Vi har duktiga hantverkare som håller hög servicegrad samt en tight organisation vilket ger korta och snabba beslutsvägar.
 • Vi ska utföra våra arbetsuppgifter så att kundens behov och krav på rätt utförande och rätt leveranstid uppfylls.
 • Vi ska begränsa uppkomsten av avfall se
  till att avfall sorteras och lämnas i rätta åter- vinningssystem men också följa generella miljölagar.
 • Vi ska se till att medarbetarna har rätt utbildning och kompetens.
 • Vi ska erbjuda en sund och säker arbets- miljö och arbeta förebyggande genom att identifiera risker och förebygga påverkan på medarbetarnas hälsa.
 • Allt arbete ska genomföras utan påverkan av droger och alkohol.
 • Vi ska se till att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet och vårt ledningssystem.
 • Vi ska se till att denna policy är känd för
  alla medarbetare samt se till att den finns publicerad på vår hemsida.