Tvättning & Klottersanering

Ultrarent Vatten

Användningsområdena för Ultrarent vatten är många. Det kan användas för att göra rent fönster, rengöra fasader, tak, balkonger, båtar, markiser, reklamskyltar, transformatorer med mera. Eftersom tvättmetoden är en metod som baserar sig på lågtryck kan man rengöra allt från K-märkta hus till nybyggnation. Då rengöringen sker med rent vatten och med lågtryck sparar det oerhört mycket på den omgivande miljön. Den utrustning som används medger även att man vid rengöring av fönster och fasader kan nå upp till 20 meters höjd ståendes på gatuplan genom att man använder sig av vattenmatade glasfiber- eller kolfiberskaft.

Grönfri

Vi tar bort alger, mossa och mögel på ditt hus!
Alger, mossa och mögel blir allt vanligare på våra tak och fasader. Anledningen är klimatet. Milda vintrar, regniga somrar och varma höstar gör att påväxter ökar i våra miljöer. Det kan leda till att tegel vittrar sönder och träfasader får rötangrepp. Dessutom blir ytan så ful att den kan förstöra hela intrycket av fastigheten.

Men det finns en lösning – Grön-Fri Proffs!

Som auktoriserade entreprenörer hjälper vi dig att få rena tak och fina fasader. Vi erbjuder tvättning och klottersanering i Västra Götaland tex Borås och Göteborg, Halland.

Klottersanering

Kraven på saneringsföretagen att lyckas återställa den nedklottrade ytan till sitt ursprungliga utseende är väl kända.
Det i sin tur kräver att den som beställer borttagning av klotter eller som specificerar ett klotterskydd också måste ha kunskap. Kunskap om vad klotter och graffiti är, kunskap om metoder och produkter för klotterborttagning och klotterskyddning och inte minst vad som krävs i samhällsåtgärder för att återta det offentliga och privata rummet. Klottersanering kostar enbart kommunerna mer än SEK 500 miljoner (BRÅ) per år.

Varför ta bort klotter överhuvudtaget?

En ofta förbisedd orsak till att ta bort graffiti är att fel färg på fel plats "kväver " fasaderna. Fuktmekaniken sätts helt ur spel och de drabbade ytorna spricker, krackelerar och faller så småningom sönder. Kostnaden att återställa kapitalskador överstiger med råge kostnaden för klotterskyddning och tidig klotterborttagning. BRÅ konstaterade i sin rapport från november 2004 att snabb sanering är den enda idag kända verksamma metoden att minska klotter och graffiti.

AGS 3502 är marknadens mest använda offerklotterskydd och används förutom i Skandinavien i Europa och i många andra världsdelar. AGS 3502 har i praktisk användning visat att livlängden är ca 10 år. Godkännandet bekräftar att AGS 3502 är marknadens bästa offerklotterskydd.

AGS 3514 är det enda korttids- och enlagers offerklotterskyddet på marknaden som klarar Trafikverkets krav enligt VVAMA Anläggning 09 rev 1, publikation 2009:147.