Bassängmålning & Poolmålning

Färgsystem för bassänger och badanläggningar.

Vi utför målning av bassänger samt all typ av invändig målning av t.ex. klortankar. Även målning av renhållningsbassänger. Vi har gjort ett flertal utomhusbassänger och pooler åt olika kommuner i Sverige, samt två badhus i Norge. Asker badeland och Töyenbadet i Oslo med både golv och klortank.

Vi är ett måleriföretag i Borås och utför poolmålning tex i Göteborg och hela Västra Götaland, Halland, Stockholmsområdet samt Sundsvall. Tag kontakt med epoxi-ansvarig Peter Johansson.

Exempel på objekt

Äventyr-, sim- och badbassänger. Lekutrustning. Rännor och utjämningsbassänger. Golv, vägg-, och takytor. Dusch- och omklädningsrum. Maskinutrustning och installationer. Källare och pumprum. Fuktiga bassängväggar. Renhållningsbassänger

Vi använder

  • Rust-Oleum lösningsmedelsefri epoxi, System 5500.
  • Rust-Oleum, System 8300.
  • Power Coat "3=1".

 

Produktblad för System 5500

Färgprover RGB5500 (PDF)

Produktdatablad 5500 (PDF, svenska)

Product data sheet Fassiclor (PDF, english)

Safety data sheet Noxyde MSDS (PDF, english)

Technical data sheet Noxyde (PDF, english)