Kvalitet & Miljö

Verksamhetspolicy

  • Vi är ett traditionellt måleriföretag med otraditionella metoder som erbjuder totallösningar med Måleri, Puts, Kakel och Golv.
  • Vi har duktiga hantverkare som håller hög servicegrad samt en tight organisation vilket ger korta och snabba beslutsvägar.
  • Vi skall utföra våra arbetsuppgifter så att kundens behov och krav på rätt utförande och rätt leveranstid uppfylls.
  • Vi skall begränsa uppkomsten av avfall se till att avfall sorteras och lämnas i rätta återvinningssystem samt att vi skall följa Miljölagar.
  • Vi skall se till att medarbetarna har rätt utbildning och kompetens.
  • Vi skall erbjuda en sund och säker arbetsmiljö och arbeta förebyggande genom att identifiera risker och förebygga påverkan på medarbetarnas hälsa.
  • Allt arbete skall genomföras utan påverkan av droger och alkohol.
  • Vi skall se till att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet och vårt ledningssystem.
  • Vi skall se till att denna Policy är känd för alla medarbetare samt att den finns på Hemsidan för allmänheten.

 
Borås 2017-09-05