Kvalitet & Miljö

Verksamhetspolicy

 • Vi är ett traditionellt måleriföretag med otraditionella metoder som erbjuder totallösningar med Måleri, Puts, Kakel och Golv.
 • Vi har duktiga hantverkare som håller hög servicegrad samt en tight organisation vilket ger korta och snabba beslutsvägar.
 • Vi skall utföra våra arbetsuppgifter så att kundens behov och krav på rätt utförande och rätt leveranstid uppfylls.
 • Vi skall begränsa uppkomsten av avfall se till att avfall sorteras och lämnas i rätta återvinningssystem samt att vi skall följa Miljölagar.
 • Vi skall se till att medarbetarna har rätt utbildning och kompetens.
 • Vi skall erbjuda en sund och säker arbetsmiljö och arbeta förebyggande genom att identifiera risker och förebygga påverkan på medarbetarnas hälsa.
 • Allt arbete skall genomföras utan påverkan av droger och alkohol.
 • Vi skall se till att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet och vårt ledningssystem.
 • Vi skall se till att denna Policy är känd för alla medarbetare samt att den finns på Hemsidan för allmänheten.

 
Borås 2017-09-05                              

Som medlem i Måleriföretagen abonnerar vårt företag på det branschanpassade verksamhets-ledningssystemet, VLS-2, vilka beskrivs nedan:

 • Projekt
 • Ledningssystem
 • Certifiering

  Projekt

Med projektmodulen kan man skapa, uppdatera och radera projekt i form av s.k. digitala projektpärmar. Varje pärm innehåller bl. a. projektplan, miljö, arbetsmiljö, egenkontroller, kundspecifikationer, mm. Användaren har tillgång till styrdokument och blanketter, och egna dokument i olika format kan laddas upp och inkluderas i pärmen. Vid behov kan dokument skrivas ut eller sparas i pdf-format för att kunna skickas med epost.

Ledningssystem

Modulen Ledningssystem hjälper företaget att arbeta systematiskt med kvalitets- och miljöledning. Den innehåller olika verktyg för att organisera arbetet med kvalitet och miljö.

Styrdokument
Resurser
Strul & Lär
Processer
Information
Certifiering (Denna modul innehåller, tillsammans med modulen Ledningssystem, det stöd som behövs för att erhålla eller upprätthålla certifiering inom ISO 9001 och ISO 14001).
Laglistor
Intressenter
Ärendehantering
Arbetsmiljö
Riskanalys